Gemeenten op Voorne zetten weer belangrijke stappen in de fusie

Gepubliceerd op: dinsdag 09 maart 2021 | 13:58

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne nemen binnenkort weer een aantal belangrijke stappen in het fusietraject naar één gemeente op Voorne. De drie gemeenten bereiden een fusie voor tot 1 gemeente per 2023.

Herindelingsadvies
Op 15 maart 2021 vergadert de fusiecommissie. De fusiecommissie heeft een adviesfunctie voor besluitvorming in de gemeenteraden en bestaat uit vier raadsleden vanuit elke gemeente. Het herindelingsadvies met de daarbij behorende Nota van Beantwoording staan op de agenda. Deze documenten worden op 23 maart ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Indien de drie raden het Herindelingsadvies vaststellen wordt het (uiterlijk 31 maart) aan de provincie Zuid-Holland gestuurd, opdat de provincie het met een advies aan de minister van Binnenlandse Zaken aanbiedt. Hierin is ook de nieuwe gemeentenaam opgenomen. Het voorstel voor de naam is gemeente Voorne.

Risico reductieplan
Op de agenda staat ook een eerste aanzet voor het risico reductie plan (RRP). Het is de eerste stap in de planvorming over de op te stellen maatregelen en de te maken keuzes. Het RRP biedt hiervoor de gereedschapskist met daarin de beschikbare maatregelen. Het uitgangspunt is dat de begrotingen van de drie gemeenten in elkaar geschoven kunnen worden.

Op 15 maart vindt de eerste bespreking van het plan in de fusiecommissie plaats. Reacties uit deze bespreking worden betrokken bij de volgende versie van het risico-reductieplan en het voorstel voor het vervolgproces. Dit wordt behandeld in de fusiecommissie op 15 april, ter voorbereiding op de behandeling ervan in de drie gemeenteraden van 28 april.

Plan van aanpak voorbereiding fusie
De voorbereiding voor de bestuurlijke herindeling is in volle gang. De voorbereidingsfase (fase1) loopt af in maart 2021. Vanaf april 2021 bouwen we in de realisatiefase aan de nieuwe gemeente en de nieuwe organisatie. Wat we moeten doen en hoe we dit doen, is beschreven in het plan van aanpak ‘Voorbereiding fusie’. Dit plan van aanpak wordt ook op 15 maart in de fusiecommissie besproken. En op 23 maart ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden.

Openbare vergaderingen
De fusiecommissie vergadert op 15 maart over bovengenoemde punten. De gemeenteraden vergaderen vervolgens op 23 maart. Dan nemen de gemeenteraden ook een besluit over de voorgestelde naam Voorne. De vergaderingen zijn online via de websites van de drie  gemeenten te volgen.

Meer informatie
Meer informatie over de voorbereidingen op de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vindt u op www.naar1gemeenteopvoorne.nl

Voorne-Putten Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Voorne-Putten Business Plaza is om ondernemers uit Voorne-Putten een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL