Voortgang fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Gepubliceerd op: vrijdag 02 oktober 2020 | 10:00

Op 15 april hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het principebesluit genomen om met elkaar vanaf 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te willen vormen. We zijn nu vijf maanden verder; wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?

Voor de inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers is er nog niet zoveel zichtbaar, dat realiseren wij ons. Ook is er nog niet de mogelijkheid geweest om actief in het traject mee te doen. De gemeenteraden en colleges van burgemeesters en wethouders hechten veel waarde aan de input van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in dit traject. Dit najaar/winter wordt u dan ook actief betrokken bij het tot stand komen van de visie voor de nieuwe gemeente.

Wat voor gemeente willen we zijn? Opstellen strategische visie.
De eerste stap dit najaar/winter is de verdere ontwikkeling van de strategische visie voor de nieuwe gemeente. Wat voor gemeente willen we zijn? Wat is ons toekomstbeeld? Waar geven we prioriteit aan? Deze vragen worden in dit traject beantwoord. Dit doen we samen met de inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers. Samen willen we een visie ontwikkelen die past bij de nieuw te vormen gemeente. Dit traject is al in gang gezet en de eerste bijeenkomst met de gemeenteraden is geweest. We verwachten dit najaar/winter ook met inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers over deze vragen te kunnen praten, natuurlijk coronaproof.

Plan van aanpak ‘Op weg naar één gemeente op Voorne’
De afgelopen maanden is er door de drie gemeenten onder andere gewerkt aan een plan van aanpak “Op weg naar één nieuwe gemeente op Voorne”. Dit plan van aanpak is eind mei besproken met de gemeenteraden. In het plan van aanpak is op hoofdlijnen opgenomen wat het tijdspad is om te komen tot een nieuwe gemeente op 1 januari 2023. Het gaat in op welke stappen moeten worden gezet, denk hierbij aan het uitwerken van een herindelingsadvies en een strategische visie voor de nieuwe gemeente. Ook is er een strikte wettelijke procedure die moet worden gevolgd om te kunnen fuseren. In het plan van aanpak wordt ook daar dieper op ingegaan. Het plan van aanpak is te vinden op de websites van de gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Herindelingsontwerp
Op dit moment wordt er gewerkt aan het herindelingsontwerp. Dit ontwerp is de eerste stap van het wettelijk proces van de gemeentelijke herindeling tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Het herindelingsontwerp vormt de basis. Als de gemeenteraden het herindelingsontwerp vaststellen, start op dat moment het herindelingsproces formeel. Dit staat gepland voor eind dit jaar.

Het herindelingsontwerp geeft een beeld van de nieuw te vormen gemeente. In het plan is een schets van de huidige gemeenten opgenomen, denk aan de kaart van de gemeente, welke kernen zijn er, hoeveel inwoners en voorzieningen. Daarnaast gaat het in op de achtergrond van de bestuurlijke herindeling, de afwegingen en meerwaarde van de fusie. Er wordt een beeld opgenomen van hoe de nieuwe gemeente er uit zal zien, inclusief de kaart en de financiële situatie. De eerste visie op de nieuwe gemeente. Dit is gebaseerd op de input van inwoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers, gemeenteraad, colleges van burgemeester en wethouders en ambtelijke input, vanuit de eerdere trajecten rond de bestuurlijke verkenningen. Deze visie wordt eind dit jaar en begin volgend jaar verder uitgewerkt in een strategische visie voor de nieuwe gemeente.

Het herindelingsontwerp geeft verder concreet handen en voeten aan de criteria die het Rijk stelt aan een gemeentelijke herindeling. En natuurlijk de vervolg stappen die gezet moeten worden.

Zodra het herindelingsontwerp klaar is, wordt het gepubliceerd zodat u als inwoner er op kunt reageren. Deze reacties worden meegenomen in het herindelingsadvies. Het herindelingsontwerp wordt daarna samen met het herindelingsadvies eind maart via de Provincie aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wordt gevraagd ermee in te stemmen.

Waar wordt verder aan gewerkt?
Daarnaast hebben de gemeenteraden gevraagd om een zogenaamd due diligence onderzoek. Dit is een diepgaand onderzoek door een externe onafhankelijke partij naar de financiële en organisatorische situatie van de drie gemeenten. De resultaten van dit onderzoek worden begin november verwacht.

Fusiewebsite
Ook wordt er op dit moment gewerkt aan een plek waar alle informatie over de fusie te vinden is. Er wordt gewerkt aan een website waar iedereen alle informatie en plannen kan terugvinden, waar de procedure en planning te vinden is. De verwachting is dat deze begin oktober gelanceerd kan worden. Natuurlijk wordt dit breed bekend gemaakt door de gemeenten.

Voorne-Putten Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Voorne-Putten Business Plaza is om ondernemers uit Voorne-Putten een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL