Voorne-Putten levert constructieve bijdrage aan Regionale Energiestrategie Rotterdam-Den Haag

Gepubliceerd op: woensdag 29 april 2020 | 10:00

Samen met 19 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie, geven zij met de oplevering van de concept-RES een tussenstand van waar de regio staat in de planvorming.

In de conceptversie van de RES staan de voorlopige praktische stappen omschreven die de regio moet zetten om te komen tot een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraken die landelijk zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. Naast de energieregio Rotterdam-Den Haag zijn nog 29 andere energieregio’s in ons land op dit moment bezig een RES op te stellen.

De vier gemeenten hebben de gezamenlijk ambitie om in de toekomst een energieneutraal eiland te worden. Eerder hebben de vier gemeenten al laten verkennen op welke wijze duurzame opwekking van energie een plek in het landschap van Voorne-Putten kan krijgen. Op zo’n manier dat het een eiland van rust en ontspanning blijft, waar het prettig is om te wonen en te recreëren. De samenwerking op Voorne-Putten is essentieel omdat energie en klimaat niet ophouden bij een gemeentegrens.

In de concept-RES is de inbreng van alle 23 gemeenten uit de energieregio Rotterdam-Den Haag verwerkt. De gemeenteraden krijgen nu de gelegenheid hun wensen en bedenkingen aan te geven. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is hiervoor extra tijd ingeruimd tot 1 oktober 2020. Ook gaan de gemeenten in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden over de concept-RES. Door de coronamaatregelen zal het participatietraject in aangepaste vorm plaatsvinden.

De concept-RES’en van de 30 energieregio’s in Nederland moeten voor 1 oktober worden ingediend bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekent de 30 concept-RES’en door en telt ze bij elkaar op. Uiterlijk op 1 februari 2021 zijn de resultaten van deze analyse beschikbaar. In 2030 moet landelijk 35 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie op land worden opgewekt. Als uit de optelling van de RES’en blijkt dat deze doelstelling niet wordt gehaald, dan zal het Rijk een (her)verdeelsystematiek toepassen. De energieregio’s moeten hun definitieve RES inleveren op 1 juli 2021.

Voorne-Putten Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Voorne-Putten Business Plaza is om ondernemers uit Voorne-Putten een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL