Voorbereiding volgende stap bestuurlijke fusie 3 gemeenten

Gepubliceerd op: donderdag 02 april 2020 | 10:00

De eerstvolgende stap is om te komen tot een gelijkluidend principebesluit, dat gelijktijdig door de drie afzonderlijke gemeenteraden wordt genomen. In het principebesluit is opgenomen met wie en wanneer zij willen fuseren en hoe ze dit willen aanpakken. 

Wanneer wordt het principebesluit genomen?
Het principebesluit is in gezamenlijkheid door de drie gemeenten voorbereid. De drie colleges van burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 17 maart 2020 dit principebesluit besproken en zijn akkoord met het voorstel. Nu kan het principebesluit voor behandeling en besluitvorming naar de gemeenteraden. Het besluit wordt eerst in raadscommissies besproken in de drie afzonderlijke gemeenten. Op woensdag 15 april wordt dit besluit door de afzonderlijke gemeenteraden genomen. Voor dit onderwerp kunt u net als voor alle andere onderwerpen in raadscommissies en gemeenteraden inspreken. Kijk op de website (bij Agenda’s en besluiten) wanneer de handeling van het voorstel in de raadscommissie is en hoe u kunt inspreken. De behandeling is voor alle drie de gemeenten op hetzelfde moment op woensdag 15 april om 20:00 uur in de raadszaal.

Inwoners worden op de hoogte gehouden via de communicatiemiddelen van de drie gemeenten. 

Informatie over het verdere proces vindt u hier.

Voorne-Putten Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Voorne-Putten Business Plaza is om ondernemers uit Voorne-Putten een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL