‘Goed werkgeverschap in tijden van thuiswerken: zo doe je dat’

Gepubliceerd op: vrijdag 27 maart 2020 | 12:00

Veertig bedrijven zijn uitgeroepen tot de Best Workplaces van Nederland. Hoe is deze lijst tot stand gekomen?

‘Afgelopen jaar hebben wereldwijd meer dan 10.000 organisaties aan onze onderzoeken deelgenomen. Daarvan zijn ruim 180 organisaties door ons in Nederland zijn onderzocht. Bijna de helft van deze bedrijven heeft op basis van hun resultaten een certificaat van goed werkgeverschap van ons gekregen. Van die groep van 84 organisaties maken we een ranglijst, waarvan we in vier categorieën een top-10 publiceren. Drie categorieën betreffen nationale bedrijven gerangschikt naar omvang: kleine organisaties met minder dan 50 medewerkers, middelgrote organisaties met 50 tot 250 medewerkers en grote organisaties met meer dan 250 medewerkers. De vierde categorie betreft Nederlandse vestigingen van internationale organisaties.’

Welke criteria maken van een onderneming een goed werkgever?

‘In ons onderzoek weegt de perceptie van de medewerkers zelf het zwaarst mee. De medewerkers geven aan of zij vertrouwen hebben in hun werkgever, of zij op de werkvloer kameraadschap en verbinding ervaren, en of zij trots zijn op de organisatie waar zij werkzaam zijn. Naast de resultaten van onze medewerkersonderzoeken wordt het beleid van de organisaties langs de meetlat gelegd. Op basis van deze twee onderzoeken komen zij in aanmerking voor een certificaat.

Welke resultaten vallen u op?

‘Als we de Best Workplaces vergelijken met organisaties die niet voldoen aan de criteria, vallen ons drie thema’s op waarmee zij het verschil maken. Goede werkgevers maken hun verwachtingen aan medewerkers kenbaar (van de Best Workplaces geldt dat voor 75 procent tegenover 42 procent van de niet-gecertificeerde werkgevers). Ook bieden zij een psychologische veilige werkomgeving (84 procent tegenover 53 procent) en erkennen zij hun mensen (82 procent versus 51 procent). Deze thema’s zijn cruciaal in de huidige tijd van crisis. Blijf als leider daarom goed communiceren, zodat de verwachtingen die je aan je medewerkers stelt, duidelijk blijven, ook als er meer afstand is. Zorg voor je mensen en bied hen een veilige werkomgeving – ook thuis. En waardeer je mensen, zeker de mensen die nu in vitale beroepen hard aan het werk zijn.’

Hoe belangrijk zijn dergelijke criteria nog nu de meeste mensen thuis werken?

‘Vertrouwen, verbinding en trots zijn onverminderd belangrijk. Sterker nog, ik vind dat deze thema’s juist nu belangrijker zijn dan ooit. Juist door de fysieke afstand die alle werknemers hebben, moet je als werkgever saamhorigheid zien te creëren in je organisatie. Daarin moet je creatief zijn, innoveren in je werkprocessen. Als je in de oude situatie als werkgever daar al goed in slaagde, dan zul je dat in tijden van quarantaine en werken op afstand ook voor elkaar krijgen.’

Welke kansen liggen er nu voor werkgevers om hierin het onderscheid te maken?

‘Als je hier nu goed in investeert, zul je het effect direct merken. Maar ik verwacht dat de impact nog groter zal zijn nadat deze tijd voorbij is. Als je na weken of misschien wel maanden op afstand samenwerken weer fysiek bij elkaar komt, dan voel je wat de waarde daarvan is. Dan zul je merken dat je als organisatie van daaruit in vogelvlucht door kan gaan. Investeren in crisistijd is essentieel – en daarmee doel op het investeren in je mensen. Het zijn per slot van rekening je mensen die de organisatie door de crisistijd heen helpen.’

Voorne-Putten Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Voorne-Putten Business Plaza is om ondernemers uit Voorne-Putten een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL