Gemeenteraad Westvoorne gaat unaniem voor een gemeentelijke herindeling

Gepubliceerd op: woensdag 26 februari 2020 | 12:18

Op 19 februari heeft de gemeenteraad van Westvoorne unaniem besloten om voor een gemeentelijke herindeling met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis te gaan. De gemeenteraad van Brielle nam eerder deze maand eenzelfde besluit. De gemeenteraad van Hellevoetsluis bespreekt op 5 maart de mogelijke herindeling met Brielle en Westvoorne.

Eindrapportage
De gemeenteraad van Westvoorne heeft dit besluit genomen op basis van de Eindrapportage die de raadscommissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne heeft opgeleverd. Deze commissie, waarin alle fractievoorzitters zitting hadden, adviseert om over te gaan tot een herindeling met Brielle en Hellevoetsluis.

Standpunt politieke partijen
Alle politieke partijen zien voordelen in een fusie met de buurgemeenten Brielle en Hellevoetsluis. Een herindeling biedt kans om een nieuwe moderne toekomstbestendige gemeente te realiseren. De raad geeft als belangrijke kernwaarden mee: kwalitatief goede dienstverlening naar inwoners en de leefbaarheid in de kernen (toepassen van kleine kernenbeleid). Ook aandacht voor de positie van het Woonbedrijf, de eigen gemeentelijke buitendienst en accommodaties worden specifiek genoemd. Daarnaast moet goed worden bekeken hoe de vrijgekomen Eneco-gelden besteed gaan worden.

Principebesluit
De gemeenteraad vraagt het college van Burgemeester & Wethouders een principebesluit voor te bereiden tot herindeling. Daarbij geeft de raad het college nadrukkelijk het advies mee om een gedegen boekenonderzoek in te stellen, o.a. naar de financiën en de gehele gemeentelijke organisaties. Om aandacht te besteden aan communicatie en participatie met inwoners. En om 1-1-2023 als streefdatum te hanteren.

Ter informatie
De Eindrapportage Bestuurlijke Toekomst kan worden ingezien op www.westvoorne.nl/BTW

In dit rapport leest u over de opdracht, de aanpak, het doorlopen traject, de afstemming met partners, de inventarisatie van opgaven, de wenselijkheid van een gemeentelijke herindeling, mogelijke alternatieve keuzes en het eindadvies.

Voorne-Putten Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Voorne-Putten Business Plaza is om ondernemers uit Voorne-Putten een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL